ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Pest Control Hellas βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στο χώρο των απεντομώσεων και των απολυμάνσεων από το 1996.

Η Pest Control Hellas οργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα υγειονομικής προστασίας με πιστοποιημένα υλικά και ειδικευμένο προσωπικό που εκπαιδεύεται συνεχώς, σε θέματα που αφορούν την απεντόμωση και απολύμανση ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Συγκεκριμένα, το προσωπικό που διαθέτει η εταιρεία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά κάθε είδους παράσιτο, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων - IPM Integrated Pest Management.

​Επιπλέον, η εταιρεία χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και νέες τεχνολογίες με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών της και την παροχή μακροχρόνιων λύσεων σε κάθε πρόβλημα υγειονομικής φύσεως. Οι υπηρεσίες που παρέχει βασίζονται στην ποιότητα και για τον λόγω αυτό όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας υλοποιούνται στις πιο ελκυστικές τιμές της αγοράς.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 και απευθύνεται σε:

  • Βιομηχανίες τροφίμων
  • Χώρους μαζικής εστίασης
  • Ξενοδοχεία
  • Πολυκατοικίες
  • Μονοκατοικίες
  • Νοσοκομεία
  • Ιδρύματα - Δημόσιες Επιχειρήσεις
  • Δήμους
  • Μεταφορικές εταιρείες - logistics- containers, φορτία πλοίων
  • Αποθήκες δημητριακών